Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Borzęcin  sprawdź informacje Na Mapie gminy Borzęcin

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Borzęcin.

Mapa Geoportal Borzęcin

Dane urzędu

Urząd Gminy Borzęcin 583GBorzęcin, 32-825

Tel: 14 6846370

Fax: 14 684-63-72

E-mail: sekretariat@borzecin.pl

Powiat: brzeski

Województwo: małopolskie

Numer TERYT gminy Borzęcin: 1202012

Witryna: www.borzecin.pl

Władze lokalne: Wójt Janusz Kwaśniaksekretariat@borzecin.pl

Gmina Borzęcin w liczbach

Powierzchnia gminy Borzęcin*

103 km2

1404 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Borzęcin*

8 267 mieszkańców

1104 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Borzęcin*

80 mieszkańców na km2

966 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Borzęcin

Geoportal Borzęcin prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Borzęcin

Jak powstał Geoportal gminy Borzęcin?

Geoportal Borzęcin powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Borzęcin, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Borzęcin umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Borzęcin

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Borzęcin?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Borzęcin;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Borzęcin;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Borzęcin;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Borzęcin;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Borzęcina.
Informacje na Geoportalu Borzęcin

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Borzęcin?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Borzęcin;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Borzęcin;
 • Rejestr MPZP Borzęcin;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Borzęcin;
 • Mapa Topograficzna gminy Borzęcin;
 • Mapa Solarna gminy Borzęcin;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Borzęcin;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Borzęcin

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Borzęcin?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Borzęcin.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Borzęcin łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Borzęcinie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Borzęcina zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Borzęcin, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Borzęcin oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Borzęcin. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Borzęcina możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Borzęcina. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Borzęcin. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Borzęcin.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Borzęcinie.

  Geoportal gminy Borzęcin posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Borzęcin. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Borzęcinie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Borzęcin przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Borzęcinie.

  W Geoportalu Borzęcin przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Borzęcin. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Borzęcinie. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Borzęcin zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Borzęcin, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Borzęcin oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Borzęcin.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Borzęcin. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Borzęcin są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Borzęcin podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Borzęcin.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Borzęcinie. W Geoportalu gminy Borzęcin udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Borzęcinie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Borzęcin.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Borzęcin. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Borzęcin dla mieszkańców

Geoportal Borzęcin jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Borzęcin. Na mapie Borzęcina sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Borzęcin mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Borzęcin. Korzystając z map Geoportalu gminy Borzęcin w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Borzęcin są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Borzęcin dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Borzęcin dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować