Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Borzęcin  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Borzęcin

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Borzęcin.

Mapa Geoportal Borzęcin
Mapa z granicą gminy Borzęcin

Dane urzędu

Urząd Gminy Borzęcin 583GBorzęcin, 32-825

Tel: 14 6846370 wewn. 13

Fax: 14 6846372

Elektroniczna skrzynka podawcza: 1vs0f46ttb/skrytkaESP

E-mail: wojt@borzecin.pl sekretariat@borzecin.pl

Powiat: brzeski

Województwo: małopolskie

Numer TERYT gminy Borzęcin: 1202012

Witryna: www.borzecin.pl

Władze lokalne: Wójt Janusz Kwaśniaksekretariat@borzecin.pl

Aktualności z gminy Borzęcin

Pobierz mapę gminy Borzęcin

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze Borzęcina

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Borzęcin to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Borzęcin na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Borzęcina, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Borzęcina

Gmina Borzęcin w liczbach

Powierzchnia gminy Borzęcin*

103 km2

1404 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Borzęcin*

8 267 mieszkańców

1104 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Borzęcin*

80 mieszkańców na km2

966 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Borzęcin

Geoportal Borzęcin prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Borzęcin, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Borzęcin.

Dostęp do danych Geoportalu Borzęcin

Jak powstał Geoportal gminy Borzęcin?

Geoportal Borzęcin powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Borzęcin, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Borzęcin.

Geoportal Borzęcin umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Borzęcin oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Borzęcin, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Borzęcin

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Borzęcin?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Borzęcin ( EGIB gminy Borzęcin);
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ( Natura 2000 gminy Borzęcin);
 • Rejestr MPZP gminy Borzęcin (MPZP gminy Borzęcin);
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Borzęcin;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Borzęcin;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Borzęcina.
Informacje na Geoportalu Borzęcin

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Borzęcin?

Korzyści z Geoportalu Borzęcin

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Borzęcin?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Borzęcin.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Borzęcin łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Borzęcinie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Borzęcina zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Borzęcin, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Borzęcin oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Borzęcin. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Borzęcina możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Borzęcina. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Borzęcin. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Borzęcin.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Borzęcinie.

  Geoportal gminy Borzęcin posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Borzęcin. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Borzęcinie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Borzęcin przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Borzęcinie.

  W Geoportalu Borzęcin przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Borzęcin. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Borzęcinie. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Borzęcin zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Borzęcin, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Borzęcin oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Borzęcin.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Borzęcin. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Borzęcin są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Borzęcin podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Borzęcin.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Borzęcinie. W Geoportalu gminy Borzęcin udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Borzęcinie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Borzęcin.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Borzęcin. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Borzęcin.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Borzęcin, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Borzęcin. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Borzęcin.

 • Zabytki w gminie Borzęcin

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Borzęcin. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Borzęcin oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Borzęcin.

 • Informacje o wyborach w gminie Borzęcin

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Borzęcin. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Borzęcin i wiele istotnych informacji.

Geoportal Borzęcin dla mieszkańców

Geoportal Borzęcin jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Borzęcin. Na mapie Borzęcina sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Borzęcin mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Borzęcin. Korzystając z map Geoportalu gminy Borzęcin w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Borzęcin są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Borzęcin dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Borzęcin dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

rodzaje map

Rodzaje map - przegląd

Przejdź do wpisu